Grävsätter naturreservat

Reservatets kärna utgörs av Grävsätters urskog, avsatt av Domänverket som så kallat domänreservat redan i mitten av förra seklet. Urskogsdelen har få motsvarigheter i Östergötland och är mycket besöksvärt. Här hittar du garanterat inga spår efter människans hand eller skogsbruk. Ett naturreservat i dess rätta bemärkelse.

Den 2 hektar stora naturskogen, bestående av högvuxen och tät tall- och granskog, är 300-400 år gammal. Följ stigen från parkeringen ner till denna trädkatedral och möt de grova gammeltallarna i all sin prakt, huka under omkullfallna lågor och njut av linnea och knärot bland de tjocka mosslagren. Området har få motsvarigheter i Östergötland. Medvetet har vi valt att låta stigen vara oröjd för att besökaren verkligen ska känna vad en urskog är för någonting. Man får både huka och klättra för att ta sig igenom området.

I Östergötland finns en spillra av urskogar kvar, kanske ett 30-tal områden med en totalareal på några hundra hektar, som har denna speciella orörda prägel med månghundraåriga trädstammar och stora andelen död ved, både stående och liggande.

Östgötaleden går igenom reservatet. Vid skylten med besöksliggaren går en kilometerlång reservatsslinga genom urskogen och bort till en gammal kolbotten samt en speciell "ormgran" som växer vid reservatets kant.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 15,6 ha
Skyddsår: 2009
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland