Fjällmossen naturreservat

I hjärtat av Kolmården på ömse sidor gränsen mellan Östergötland och Sörmland ligger en av sydsveriges största orörda myrmosaikmarker. Möt den storslagna naturen via de slingrande stigarna på sörmlandsleden, lövsjöstigen, brandstigen eller gammeltallstigen och njut av en av landets "tystaste" platser.

Största delen av naturreservatet består av öppen myrmark med tallskog runt om. Det finns både ung och riktigt gammal skog. Typiska myrmarksfåglar som setts här är orre, storspov, skogssnäppa, rödbena, grönbena, trädpiplärka och ängspiplärka. 

Större delen av Fjällmossen är ett så kallat fattigkärr. Det betyder att vattnet har passerat genom mineraljord innan det kommit ut på myren. Men här och var finns också mossepartier som får sin fuktighet enbart från regn och snö. Växligheten på mossarna består till stora delar av gles lågvuxen tall och risväxter som skvattram, lingon, kråkbär och ljung. Därför kallas dessa mossar för tallrismossar. På mossen kan du också hitta de nyttiga bären hjortron och tranbär.

Att växa på myrmark är mycket krävande, vilket inte många växter klarar med framgång. Men några är specialiserade på att uthärda. Ett exempel är tuvsäv som här har en av sina få östsvenska växtlokaler. Andra intressanta arter är brunag och strängstarr. En mycket ovanlig orkide, mossnycklar, finns på flera håll på myren.

Ute på mossen ligger flera skogsklädda ”öar” och "uddar", oftast med lågvuxen tall. Honungsholmen utmärker sig med trehundaårig brandpräglad tallskog. Naturvårdsbränningar har genomförts på Stora Holmen (år 2010) och norr om Honungsholmen (år 2013). När du passerar över spängerna norr om Honungsholmen ser du resultatet av Addmire-projektets vegetationsröjningar på över 100 hektar. Länsstyrelsen har lagt stora resurser på att lägga igen gamla torvtäkter och diken för att återupprätta de hydrologiska värdena på mossen med mycket goda resultat.

För dig som besökare

Informationsskyltar finns på flera platser i reservatet.

Det finns två parkeringsplatser; den "Östra parkeringsplatsen", nordväst om Vrångsjön är huvudentrén. Här finns anordnad grillplats och parkeringen hålls även plogad under vintern. Från parkeringen utgår två vandringsleder; "Lilla Göljenstigen" och "Addmire-leden". Båda lederna har rastplats. Vid sjön Lilla Göljen finns dass, vindskydd och anordnad grillplats.

Vid infarten från Kolmårdens djurpark ligger "Västra parkeringsplatsen". Här finns fikabord och härifrån startar "Lövsjöstigen". Utmed stigen finns en rastplats. 

Fjällmossens naturreservat nås annars lättast via Sörmlandsleden. Vid Honungsholmen kan du göra en avstickare från Sörmlandsleden in på "Brandstigen" som går ut till naturvårdsbrännan på Stora Holmen. 

Slutligen finns också "Gammeltallstigen" som startar Öster om Fjällmossens by och som sedan ansluter till Sörmlandsleden. 

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 516 hektar (Östergötland) 305 hektar (Södermanland)
Skyddsår: 2011
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland och Länsstyrelsen Södermanland