Bromossen naturreservat

I Bromossen möts besökaren av både karga, bergbundna tallmarker, långsträckta myrstråk och små granpartier. Området är till största delen lätt att ströva omkring i om man är försedd med stövlar.                         

Kombinationen av gles hällmarkstallskog och myrmarker gör Bromossen till en karakteristisk tjäderskog. Här finns exempelvis lämpliga spelplatser, typiska natträd och gott om insekter. Orre är en annan skogshöna som finner sig väl tillrätta i området.

Bromossen hyser ovanliga arter. Här finns exempelvis den rödlistade raggbocken liksom den hotade dvärgbägarlaven.

Bromossen ingår även i kronoparken Karlsby och jakten är därför förbehållen staten och nyttjas bland annat av kungen.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten

Fakta

Storlek: 22,2 ha
Skyddsår: 2009
Markägare:
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland