Risk- och sårbarhetsanalys Örebro län 2016

Länsstyrelsen sammanställer en regional risk- och sårbarhetsanalys som en del av en ständigt pågående process för att bygga upp en god krisberedskap i länet. Analysen bygger framför allt på kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser. Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen omfattar såväl Länsstyrelsen som myndighet, som länet. Risk- och sårbarhetsanalysen är grunden för det förebyggande krisberedskapsarbetet. 2016 års regionala risk- och sårbarhetsanalys ger en bild av vilka risker och hot som kan inträffa i Örebro län och vilken förmåga vi har att motstå och hantera kriser och samhällsstörningar. Länsstyrelsen i Örebro län har identifierat 27 risker och hot som kan medföra betydande konsekvenser för länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_33&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss