Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

2009:17 Samverkan för förbättrad introduktion för flyktingar  i Örebro län - Förstudie

En förstudie för att undersöka intresset för samverkan bland aktörer involverade i flyktingmottagningen i Örebro län. Många kommuner kan idag inte erbjuda det utbud av insatser som behövs för att samhället skall kunna ta tillvara på de resurser nyanlända bär med sig. Målet med en samverkan kring det så kallade introduktionsarbetet är att skapa flexiblare möjligheter baserat på individens behov i syfte att snabbare nå en egenförsörjning. De olika aktörerna är bland annat kommunernas flyktingmottagningar, vuxenutbildning med Svenska för invandrare (SFI) m fl, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassa och bostadsbolag. Förstudien bygger på intervjuer med de olika aktörerna, studie av andra regioner samt en enkät.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_17&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss