2005:13 Miljömålsarbete i Örebro län - Förslag till åtgärder 2005-2010

Ett hållbart Örebro län beror på hur du och jag tar vårt ansvar, liksom företag, myndigheter och andra organisationer. Därför vill vi ha med så många som möjligt i miljöarbetet. De regionala miljömålen ska bli en samlad vägledning för länets miljöarbete. I detta dokument finns förslag till åtgärder i linje med miljömålen, men även andra åtgärder kan vara relevanta. Åtgärdsförslagen ska kunna användas som grund när både avtalsparter och andra organisationer arbetar med sina miljöprogram eller verksamhetsplaneringar. Det regionala miljömålsrådet kommer att samordna avtalsparternas insatser i linje med målen. I samband med uppföljningen kommer Länsstyrelsen, respektive Skogsvårdsstyrelsen för Levande skogar, löpande att presentera information om både miljötillståndet och åtgärdsarbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_13&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss