2005:12 Miljömål för Örebro län 2005-2010

Länets miljömål ska samordna miljöarbetet så att vi kan lämna över en bra miljö till våra barn och barnbarn. Tillsammans har länets aktörer både bättre kunskap om länets miljö och större möjlighet att uppnå målen. Grunden för miljömålsarbetet är därför ett samarbetsavtal mellan länets kommuner, Landstinget, Skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen som undertecknades år 2002. Vi har kommit överens om att gemensamt forma mål och åtgärder och inom våra respektive ansvarsområden, verka för att vi når målen. Varje avtalspart ska anta egna miljömålsdokument med det gemensamma dokumentet som grund. Andra organisationer erbjuds möjlighet att via en avsiktsförklaring ställa sig bakom miljömålen och arbeta för att vi når dem.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_12&context=37

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss