Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Boden

Advokater i Norr AB
Jesper Holmberg, notarius publicus

Besöksadress:
Hellgrensgatan 5 A
961 34 Boden

Postadress:
Box 5056
981 05 Kiruna

Telefon 010-788 17 90
E-post till Advokater i Norr

Gällivare

Advokater i Norr AB
Filip Backe, notarius publicus
Love Sjögren, biträdande notaruis publicus
Endast tidsbokning.

Besöksadress:
Storgatan 21 B
982 32 Gällivare

Postadress:
Box 5056
981 05 Kiruna

Telefon 010-788 17 90
E-post till Advokater i Norr
Advokater i Norrs webbplats Länk till annan webbplats.

Haparanda, Kalix, Pajala, Övertorneå


Kiruna

Karin Müchler, notarius publicus
Advokaterna Müchler
Besöksadress:
Kyrkogatan 28
Kiruna

Postadress:
Postgatan 5
982 22 Gällivare

Telefon 010-480 84 50
Mobil 070-211 21 46
E-post till Advokaterna Müchler
Advokaterna Müchlers webbplats Länk till annan webbplats.

Vera Gärdemalm, notarius publicus

Advokatbyrån Vera Gärdemalm AB
Besöksadress:

Stadshustorget 7
981 30 Kiruna

Telefon 070-216 46 57
E-post till Advokatbyrån Vera Gärdemalm AB

Luleå

Norrlandsadvokaterna

Gabriella Andersson, notarius publicus

Adress:
Stationsgatan 69
972 34 Luleå
Telefon 0660-180 90

Malin Mörsare, biträdande notaruis publicus

Adress:
Stationsgatan 69
972 34 Luleå
Telefon 0920-180 90
E-post till Norrlandsadvokaterna

Piteå

Advokatbyrån Kaiding
Linnea Lindkvist, notarius publicus

Adress:
Box 114
941 23 Piteå
Telefon 010-199 07 50

Apostille

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med apostille-stämpeln är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga normalt krävs inget ytterligare godkännande från utländsk ambassad. En fullständig förteckning över konventionsländerna finns på Haag-konferensens webbplats.

I Sverige har enbart notarius publicus rätt att utfärda apostille. Notarius publicus utses av länsstyrelsen i varje län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss