Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ska verka för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, regioner och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna återföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

Strategi för samverkan vid samhällsstörningar i Norrbotten

Strategin för samverkan vid samhällsstörningar beskriver hur länets aktörer med hjälp av samverkan ska uppnå en gemensam samordning och inriktning före, under och efter en samhällsstörning.

Strategin är ett verktyg för att på ett effektivare sätt hantera samhällsstörningar som påverkar Norrbotten.

Strategi för samverkan vid samhällsstörningar i Norrbotten

Strategi för kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbotten

Strategin beskriver länets former för samordning av kriskommunikation vid en samhällsstörning. Dokumentet innehåller även information om informationspåverkan, psykologiskt försvar och riskkommunikation som är en grund för kriskommunikationen.

Strategin beskriver även kriskommunikationsnätverkets roll.

Strategi för kriskommunikations vid samhällsstörningar i Norrbotten Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför tillsammans med länsstyrelser, kommuner och frivilligorganisationer Beredskapsveckan i Sverige. Beredskapsveckan hette tidigare Krisberedskapsveckan men bytte namn under 2023 för att bättre svara mot det svenska allriskperspektivet på risker och hot.

Förberedda individer med egen beredskap kommer att vara lika viktiga vid en krissituation som vid krig. Välinformerade och engagerade invånare är alltid en viktig tillgång.

Beredskapsveckan är en informationskampanj med syfte är att öka människors beredskap inför samhällskriser, ytterst krig. Sedan 2017 har veckan varit årligt återkommande.

Beredskapsveckan, MSB Länk till annan webbplats.

Kommunerna viktigast

MSB är initiativtagare till informationskampanjen, men de viktigaste aktörerna under Beredskapsveckan är landets kommuner. Kommunerna står nära medborgarna och vet bäst hur de når ut till och hur de skapar dialog med sina invånare. Alla kommuner är välkomna att delta i kampanjen.

Varje kommun kan fritt använda det kampanjmaterial som MSB har tagit fram. På MSB:s hemsida finns både tryckt och digitalt material samt en bildbank som kommunerna kan använda.

Frivilliga utgör en viktig del i samhällets krisberedskap. När kriser och större olyckor inträffar kan det visa sig att ordinarie planerade resurser inom krisberedskapen inte räcker till. I det läget behöver de aktörer som hanterar krisen förstärkning. Vi tydliggör, tillgängliggör och utvecklar frivilliga förstärkningsresurser i samhällets krisberedskap.

Frivilliga inom krisberedskap, MSB Länk till annan webbplats.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan användas för att informera allmänheten om kriser och olyckor. VMA-systemet består av meddelande i radio och TV men även utomhuslarm kan användas för varning. Allmänheten kan på detta sätt snabbt varnas vid t.ex. ett gasutsläpp, en stor brand eller annan en allvarlig olycka.

Under ett pågående VMA kan allmänheten söka mer information på till exempel webbplatsen Krisinformation.se, informationsnumret 113 13 eller på kommunernas webbplatser.

Varnings- och informationssystemen består av flera delar

  • Utomhusvarning
  • Viktigt meddelande till allmänheten, VMA i radio och tv
  • VMA som sms
  • VMA på internet och i appar
  • Myndighetsmeddelande

Varnings- och informationssystem, MSB Länk till annan webbplats.

Om ett VMA är aktivt på någon plats i Norrbottens län kommer det att synas på Länsstyrelsen i Norrbottens webbplats, högst upp i sidhuvudet.

Tjänsteman i beredskap fungerar som en väg in i Länsstyrelsens organisation vid samhällsstörningar, för myndigheter och aktörer som har en roll eller funktion vid dessa tillfällen.

Huvuduppgiften är att upptäcka, verifiera, larma, samt initiera och samordna det inledande arbetet. Tjänsteman i beredskap ska även informera vid allvarliga kriser som berör länet. TiB tjänstgör dygnet runt årets alla dagar och kan nås via SOS Alarm.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss