Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Koldioxidbudget

År 2045 ska Norrbottens län vara klimatneutralt. Ett underlag i klimatarbetet är länets koldioxidbudget, som visar att utsläppen av koldioxid behöver minska med 13,5 procent varje år.

För att nå Parisavtalet krävs att utsläppen minskar avsevärt jämfört med i dag – så också i Norrbottens län. Här behöver minskningen gå mycket snabbare för att vi gemensamt ska klara vår del i att hålla den globala temperaturökningen till max två grader.

Uppsala universitet och Klimatsekretariatet har tagit fram koldioxidrapporten på uppdrag av Länsstyrelsen Norrbotten. Koldioxidbudgeten är baserad på den av FN:s klimatpanel (IPCC) framtagna globala koldioxidbudgeten för hur mycket koldioxid vi har kvar att släppa ut i atmosfären för att kunna nå Parisavtalets mål om att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader (helst under 1,5 grader).

För att koldioxidbudgeten ska räcka till 2045, vilket är det år då Norrbotten enligt de regionala målen ska ha kommit ned till netto noll klimatutsläpp, krävs att utsläppen sänks med 13,5 procent årligen. Det är en betydande minskning jämfört med hur det har sett ut de senaste åren.

Historiska och framtida utsläpp av CO2 i Norrbottens län för att klara Parisavtalet

Diagrammet visar historiska utsläpp (2021 och 2022 är preliminära värden), den hittills förbrukade budgeten samt återstående budget. Utsläppen föreslås minska med en konstant del av föregående års utsläpp fram till 2045. Den vänstra Y-axeln visar utsläpp som procent av 2022. Den högra y-axeln visar utsläppen i ton.

  • 7 år tar det innan Norrbottens läns koldioxidbudget överskrids om utsläppen ligger kvar på dagens nivåer
  • 13,5 % per år föreslås Norrbottens län minska sina utsläpp för att leva upp till Parisavtalet
  • 1200 tusen ton släpptes ut år 2020
  • 7951 tusen ton återstår av Norrbottens koldioxidbudget år 2023 och framåt

Kopplat till den nya koldioxidbudgeten lanseras den nya tjänsten Climate Visualizer, ett digitalt verktyg som på ett enkelt sätt visar fakta och siffror kring budgeten och hur det går för Norrbottens län i omställningen. Syftet är att öka förståelsen för klimatet och behovet av omställning.

Verktyget Climate Visualizer Norrbotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den globala koldioxidbudgeten visar den återstående mängd koldioxid som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Den globala koldioxidbudgeten kan brytas ner och uttryckas på mindre områden som regionala eller lokala koldioxidbudgetar. Norrbottens läns koldioxidbudget baseras på länets utsläpp, till exempel energirelaterade koldioxidutsläpp från industri och transporter.

Beräkningarna i denna rapport inkluderar inte utsläpp som sker som en konsekvens av köpta varor och tjänster (konsumtionsbaserade utsläpp) i andra länder.

Genom att se på utsläppen ur ekonomisk synvinkel kan vi få en tydligare bild på hur det verkligen ser ut och var vi måste lägga våra insatser. Länsstyrelsen i Norrbottens län har tagit fram en koldioxidbudget för att visa hur det ser ut i Norrbottens län och vad vi behöver fokusera på här. Koldioxidbudgeten kan användas som kunskapsunderlag för alla aktörer i Norrbottens Län och bidra till inspiration i deras eget klimatarbete.

Uppsala universitet och Klimatsekretariatet har tagit fram koldioxidrapporten på uppdrag av Länsstyrelsen Norrbotten. Koldioxidbudgeten är baserad på den av FN:s klimatpanel (IPCC) framtagna globala koldioxidbudgeten för hur mycket koldioxid vi har kvar att släppa ut i atmosfären för att kunna nå Parisavtalets mål om att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader (helst under 1,5 grader).

Den regionala koldioxidbudget som presenteras i denna rapport exkluderar utsläpp från så kallade nationella anläggningar.

I Norrbottens län finns följande anläggningar som istället allokeras på nationell nivå för att ge en rättvis bild av utsläppsfördelningen i Norrbotten:

  • Boliden Mineral AB - Aitikgruvan
  • LKAB - Malmbergsgruvan
  • LKAB - Kirunagruvan
  • LKAB - Svappavaaragruvan Leveäniemi
  • Luleå kraftvärmeverk LUKAB
  • SSAB EMEA AB i Luleå

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss