Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt familjebalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Förteckning över förordnanden som notarius publicus och biträdande notarius publicus i Norrbottens län.                         

Boden

Notarius publicus

Jesper Holmberg, Boden Advokatbyrå

Hellgrensgatan 5B, 961 21 Boden

Telefon: 0921-105 10

E-post: kontakt@kirunaadvokatbyra.se


Biträdande Notarius publicus

Tommy Berglund, Boden Advokatbyrå

Hellgrensgatan 5B, 931 21 Boden

Telefon: 0921-105 10

E-post: kontakt@kirunaadvokatbyra.se

Gällivare

Notarius publicus

Filip Backe, Advokater i Norr

Besöksadress: Storgatan 21 B, 982 32 Gällivare

Postadress: Box 5056, 981 05 Kiruna

Telefon: 010-7881790

E-post: np@advokaterinorr.se

Hemsida: www.advokaterinorr.se

OBS, endast tidsbokning.


Biträdande Notarius publicus

Vakant

Haparanda

Notarius publicus

Nadja Lukin, Solåsenvägen 15, 953 94 Seskarö

Tel: 070-6880440

Kiruna

Notarius publicus

Karin Müchler, Advokaterna Müchler

Kyrkogatan 28, Kiruna (Besöksadress)

Box 174, 982 22 Gällivare (Postadress)


Biträdande Notarius publicus

Vakant

Luleå

Notarius publicus

Tove Björnström, Norrlandsadvokaterna

Västra Varvsgatan 3, 973 36 Luleå

Telefon: 0920-180 90

E-post: np@norrlandsadvokaterna.se

Appostille

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland.

När en handling försetts med apostille-stämpeln är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga normalt krävs inget ytterligare godkännande från utländsk ambassad.

En fullständig förteckning över konventionsländerna finns på Haag-konferensens webbplats.

I Sverige har enbart notarius publicus rätt att utfärda apostille. Notarius publicus utses av länsstyrelsen i varje län.

Externa länkar

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län