Kampsport

Ska du anordna en kampsportsmatch? Du behöver tillstånd av Länsstyrelsen för tränings-, tävlings- och uppvisningsmatcher i kampsport.

Du behöver söka tillstånd för att anordna kampsportsmatcher, oavsett om de är offentliga eller enskilda. Det är kampsportsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län som tar beslut om tillstånd för kampsportsmatcher.

Vad säger lagen om kampsport?

Enligt lagen tillåter kampsport deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud. Annat våld kan exempelvis vara att deltagarna tillåts att skalla eller knäa motståndaren eller stöta med någon form av redskap mot motståndaren.

Kännetecknande för flera kampsporter är att matcherna består av kampmoment, och att det är tillåtet att med sparkar eller slag, med eller utan redskap, träffa någon del av motståndarens kropp. En kampsportsmatch anses tillåta träffar mot huvudet såväl när fullkontaktträff som träff med begränsad kraft mot huvudet är tillåtet.

Du behöver ansöka om tillstånd för träningsmatcher, tävlingsmatcher och uppvisningsmatcher, oavsett om de är offentliga eller enskilda.

För kampsport som endast tillåter markerade slag eller markerade sparkar mot huvudet behöver du inte söka tillstånd. Du behöver heller inte tillstånd för träning i kampsport.

Det finns två olika typer av tillstånd. Det ena är tillstånd för att anordna en eller flera kampsportsmatcher. Det andra är tillstånd för en viss tid eller tills vidare. Ett sådant tillstånd är inte knutet till enskilda matcher. Det är bara organisation för kampsport som kan söka tillstånd för viss tid eller tills vidare.

 

Tillståndet gäller en eller flera matcher. Om det rör sig om en turnering över flera dagar förutsätter tillståndet för flera matcher att i huvudsak samma tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser gäller för samtliga kampsportsmatcher.

Vad ska ansökan innehålla?

När du ansöker om tillstånd för en eller flera kampsportsmatcher ska din ansökan bland annat innehålla:

 • uppgifter om anordnaren,
 • när och var matchen eller matcherna anordnas,
 • tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser.

Hur långt innan behöver jag söka?

Du behöver skicka din ansökan senast två månader före första match.

Vad kostar det att ansöka?

Avgiften är för närvarande 700 kronor. Du behöver betala ansökningsavgiften innan vi handlägger din ansökan.

Betala avgiften till:

Länsstyrelsen i Örebro län
Bankgiro 5051-7697

Märk din inbetalning med "Tillstånd till kampsportsmatch, konto 72119" och vem som söker tillstånd.

Ansök om tillstånd

Blankett: Tillstånd att anordna kampsportsmatchPDF

Fyll i, skriv under och skicka blanketten till:

Länsstyrelsen i Örebro län
Kampsportsdelegationen
701 86 ÖREBRO

När får jag ett beslut?

När du lämnat in din ansökan om tillstånd för kampsportsmatch får du ett beslut inom två månader av Kampsportsdelegationen.

Kampsportsförbund eller andra organisationer som är ansvariga för kampsporten har möjlighet att söka ett generellt tillstånd för viss tid eller tills vidare. Det innebär att tillståndet inte är knutet till enskilda kampsportsmatcher.

Ett tillstånd för viss tid eller tillsvidare kan omfatta arrangörer som är knutna till organisationen, om arrangören är medlem i organisationen och bunden till de regelverk som organisationen antagit.

Vad ska ansökan innehålla?

En ansökan för viss tid eller tills vidare ska bland annat innehålla:

 • uppgifter om tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser,
 • organisationens stadgar,
 • uppgifter om hur kontroll utövas inom organisationen av de matcher som anordnas, så kallad plan för egenkontroll.

Hur långt innan behöver organisationen söka?

Organisationen behöver skicka in ansökan senast tre månader före det första matchtillfället.

Vad kostar det att ansöka?

Avgiften är för närvarande 1 350 kronor. Du behöver betala ansökningsavgiften innan vi handlägger din ansökan.

Betala avgiften till:

Länsstyrelsen i Örebro län
Bankgiro 5051-7697

Märk din inbetalning med "Tillstånd till kampsportsmatch, konto 72119" och vem som söker tillstånd.

Ansök om tillstånd

Blankett: Tillstånd att för viss tid anordna kampsportsmatchPDF

Fyll i, skriv under och skicka blanketten till:

Länsstyrelsen i Örebro län
Kampsportsdelegationen
701 86 ÖREBRO

När får jag ett beslut?

När du lämnat in din ansökan om tillstånd för kampsportsmatch får du ett beslut inom tre månader av Kampsportsdelegationen.

När du skickat in din ansökan prövas den av Kampsportsdelegationen som sedan besluta om du eller din organisation beviljas tillstånd eller inte.

Så här handlägger vi din ansökan

När din ansökan kommit in och avgiften är betald kontrollerar en handläggare att ansökan är komplett. Om din ansökan är fullständig skickar vi ett mottagningsbevis till dig. Handläggaren presenterar sedan din ansökan för Kampsportsdelegationen som fattar beslut om du beviljas tillstånd eller inte. Kampsportsdelegationen är fristående från Länsstyrelsen. Läs mer om hur vi arbetar med tillstånd under Så arbetar vi med tillstånd för kampsportsmatcher.

Från att din ansökan kommit in meddelar vi dig om beslutet inom två eller tre månader (beroende på vilket tillstånd du söker). Om utredningen kräver längre tid kan handläggningstiden förlängas med högst tre månader.

Vad avgör om tillstånd beviljas eller inte?

Tillstånd att anordna kampsportsmatch lämnas under förutsättning att kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna. Regeringen har gett vissa riktlinjer vid bedömning av ansökan:

 • Tydliga regler
 • Regelinnehåll
 • Utrustning
 • Kampområdet
 • Förfarande efter knockout
 • Uppföljning
 • Möjlighet att avbryta en ojämn match
 • Matchlängd
 • Åldersgräns för deltagare
 • Krav på anordnaren

Ytterligare information om regeringens riktlinjer vid prövningen av tillståndspliktiga kampsportsmatcher hittar du i:

Regeringens proposition 2014/15:62länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringens proposition 2005/06:147länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Överklaga beslut

Om Kampsportsdelegationen beslutar att inte ge tillstånd eller om delegationen återkallar ett tidigare meddelat tillstånd, kan beslutet överklagas hos en allmän förvaltningsdomstol. I detta fall är första instans Förvaltningsrätten i Karlstad. Du skickar din överklagan till Länsstyrelsen i Örebro län:

Länsstyrelsen i Örebro län
Kampsport
701 86 ÖREBRO

Du som ordnar kampsportsmatcher behöver också söka tillstånd för att få ordna en offentlig tillställning. Ansökan för offentlig tillställning gör du hos polisen. Tävlingar och uppvisningar i sport och idrott, till exempel kampsport räknas som offentliga tillställningar om den anordnas för allmänheten eller om allmänheten har tillträde till den.

Ansök om tillstånd för offentlig tillställning hos polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ska anordna en kampsportsmatch på en plats som inte är offentlig, till exempel en idrottsarena, behöver du anmäla det till polismyndigheten.

Anmäl om idrottsarrangemang som inte är offentlig hos polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län