Tjipkuo

Bilden visar berget Tjuörries
nordostsluttning klädd med barrskogar och myrmarker vid foten av berget. I bakgrunden syns berget Tjaraivare. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Berget Tjuörries nordostsluttning med Tjaraivare i bakgrunden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Omkring 3 mil väster om Arvidsjaur ligger det nästan 4 kvadratkilometer stora reservatet Tjipkuo. På bergen Tjuörrie och Tjipkuos hjässor är det kärvt att leva och endast de mest härdade står ut, men deras sluttningar bär upp gamla gran- och tallskogar som växer långsamt på den höga höjden. Att det finns höga naturvärden råder det inga tvivel om, flera kräsna arter trivs här!

Naturligt när det är som bäst

I Tjipkuo är det vanligt med luckiga gamla granskogar. Det beror på att träden här dör en naturlig död och när träden faller skapar det luckor i skogen. Det fina i kråksången är att träden här är viktiga både som levande och döda. Ju äldre de får bli desto värdefullare blir dem och deras värde är högt även långt efter att de dött.

Här finns det många döda träd i olika former. Granar som rötats av svamp och fallit till marken men också torrträd är viktiga livsmiljöer för många artgrupper, bland annat vedlevande rötsvampar. I området har det tidigare brunnit och här och där finns det spår av brand i form av kolnande rester från högstubbar och rotvältor.

Gamla träd gillas av arterna

I området finns riktigt gamla skogar. De flesta är över 200 år, men det går att hitta enstaka gammeltallar som grodde någon gång under 1600-talet. För den som intresserar sig för arter finns den för värdefulla gamla skogar, klassiska skaran av invånare. Till dessa hör bland annat svamparna gammelgransskål, gränsticka och lappticka men också fåglarna spillkråka och tretåig hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2024

Storlek: 3,88 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 30 km väster om Arvidsjaur. Följ E45 västerut till Avaviken och sväng sedan av åt nordväst mot Renviken. Följ skogsbilvägen förbi Lapptjärnen och gå sedan till fots 300 meter till reservatsgränsen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss