Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rävaberget-Hornliden

Bilden visar vyn över det bergiga reservatet Rävaberget-Hornliden där skogklädda berg och vattendrag ses i landskapet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Vy över det bergiga reservatet med Dálvvadisåjvvie i förgrunden och Rävaberget i bakgrunden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Omkring 2 mil väster om Arvidsjaur ligger denna pärla. På håll reser sig sex blånande berg, fjuniga på de högsta topparna och sluttningar med en dräkt av gammal barrskog. Två av bergen når över 700 meter över havet och har gett reservatet sitt namn.

Gammal skog som brunnit förr

Skogarna i reservatet bebos av gran- och tallseniorer. De är gamla, flera av dem hundratals år, men får de bara lämnas ifred kan de bli nästan hur gamla som helst. Skogsbruk har påverkat delar av området men som helhet är skogarna orörda och därför mycket värdefulla. Gran finns det mest av, förutom längs Hornlidens sluttning där tallarna trivs. Stora delar av området brann på 1800-talet då också många träd dog. Många träd har sen växt upp efter branden. Gamla, härdade tallar är ofta duktiga på att försvara sig mot bränder. De som överlevt bränderna här har ärr i trädstammen, så kallade brandjud.

I istidens spår

Omkring 7 mil från reservatet ligger Högsta kustlinjen, det vill säga dåtidens kustland där havet nådde som högst efter att isen drog sig tillbaka. Om än det är svårt att föreställa sig de krafter som var i rörelse här för tusentals år sen så kan besökaren fortfarande se istidens påverkan på området. Isräfflor på Rävabergets platå vittnar om att inlandsisens färdriktning här var 305° från nord. Isens rörelse medförde en kraftig friktion som skrapade hällarna bara. De kan du se än idag.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2024

Storlek: 22,93 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 20 km väster om Arvidsjaur. Följ E45 västerut och sväng norrut vid Södra Sandviken. Följ skogsbilvägen till reservatsgränsen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss