Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ránesvárre

Bilden
som är tagen från luften visar ett vackert grönt landskap bestående av myr- och
skogsområden som omger en stor sjö i mitten. I förgrunden slingrar sig en bäck
fram och i horisonten skymtar man blånande berg. 

Ránesvárre naturreservat präglas av stora myrområden och höga berg med gammal skog. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogklädda berg och vidsträckta myrar möter den som besöker Ránesvárre. Reservatet är nästan 90 kvadratkilometer stort och består till stor del av stora och blöta myrmarker. Det gör Ránesvárre till en viktig fristad för många fåglar, djur och växter. Myrarna kan vara svårframkomliga under barmarkssäsongen men om vårvintern passar istället myrarna för en skidtur på hård skare.

Skogsberget Ránesvárre

Namnet Ránesvárre kommer från det häftiga bergsområde som består av Björkberget och Granberget i reservatets västra del. De övre delarna av bergen utgörs fortfarande av urskog medan skogsbruket i större utsträckning har påverkat skogen på bergens nedre delar. Björkberget är högst med sina 559 meter över havet och utmärkande i naturreservatet.

3600 fotbollsplaner lövskog

Man skulle kunna tro att namnen på de båda bergen skvallrar om vilken trädsort som växer på respektive topp, men här har naturen spelat oss ett spratt! På Björkberget växer i huvudsak gammal skog av gran med inslag av lövträd. Här finns också grova gamla tallar som är 300 år eller ännu äldre. Granberget å sin sida täcks inte enbart av gran som namnet antyder. Här växer i stället en vidsträckt björkskog på cirka 1800 hektar. Det motsvarar nästan 3600 fotbollsplaner!

Man vet att flera svåra skogsbränder härjade i Norrbotten år 1933 och en av dessa besökte Granberget. Branden var så kraftig att den dödade den barrskog som stod där. Detta skapade möjlighet för fler arter att nyttja marken då konkurrensen om näring och ljus från de gamla träden minskade. Lövträd är snabba på att slå rot efter brand och därför ser vi den stora lövskogen på det område som brann 1933. En lövskog som uppkommit efter brand kallas lövbränna.

Bilden som är tagen från luften visar sluttningen av ett berg som är
helt bevuxet med skog. Den största delen är ljusgrön lövskog men man ser också
mörkgröna fläckar och partier som består av granskog.  I horisonten skymtar fler skogsklädda berg i
grönblå nyanser.

Det jättestora området med lövskog på Granbergets sluttning ser ut som ett ljusgrönt hav med mörkgröna öar av granskog. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Strängflarkkärr och lösbottenflarkar – knasigt eller spännande?

Våtmarksområdena i Ránesvárre är mycket stora men också värdefulla och skyddsvärda. Myrar blandat med skogsholmar, tjärnar och bäckar skapar en vacker landskapsbild och viktiga livsmiljöer för flera olika arter. Här finns flera av Sveriges myrtyper samlade, vad sägs som strängflarkkärr, lösbottenflarkar, brunmosseflarkar, rikkärr och strängflarkmyr? Spännande eller knasiga namn kan tyckas men alla säger de något om hur myrarna ser ut eller om de har speciella egenskaper.

Bilden som är tagen från luften visar en vacker myr i många gröna
nyanser och med ett mönster som påminner om en tigerns oregelbundna ränder.
Myren är omgiven av frodiga skogar och fler myrar. 

Myrtyperna i Ránesvárre naturreservat är många och ofta väldigt vackra när man ser dem från ovan. På bilden ett strängflarkkärr i sommarskrud. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokks och Gällivare kommuner

Bildat år: 2023

Storlek: Cirka 86,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 45 km nordost om Jokkmokk.

Det finns flera skogsbilvägar fram till reservatgräns. En av de mer lämpliga tillfartsvägarna till reservatet om man vill komma åt de skogliga delarna är från allmän väg via Messaure. Från Messaure kör man nordöst mot Nietsavare (väg 818), och svänger därefter av österut mot Högträsk (väg 814). Efter ca 4 km viker en grusväg av norrut som går igenom reservatets västra del och slutar med en vändplan (den högra). Använder man någon av de andra vägarna i reservatet når man främst våtmarksområden. Vägarnas farbara skick kan inte garanteras.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss