Ramsojávrre

Gammal, murken, moss- och lavbevuxen och vriden tallstam som fallit till marken. Trädstammen är omgiven av blockrik mark. I bakgrunden växer äldre barrskog där flera trädstammar ligger på marken.

Ramsojavrre. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I Ramsojávrre naturreservat kan du uppleva en gammelskog, där träden pryds av hänglavar och spillkråkans rop ljuder mellan trädstammarna. Skogen är hem för svampar, lavar och andra organismer som bara kan leva i riktigt gammal skog.

Taiga, våtmarker och en porlande bäck

Du får ta dig fram på egen hand genom Ramsojavrres skogar, här finns inga markerade stigar. Vandringen över tallskogsklädda åsar och sluttningar med gran. Det är ganska lätt att ta sig fram men här och var får du kliva över kullfallna träd och stenbumlingar. Träden du möter är ofta grova och uppemot 300 år gamla. Nedanför sluttningarna slingrar en porlande bäck fram genom skogen. I norr öppnar skogen upp sig i myrmarker. Kanske får du höra grönbenans mjuka strofer ljuda över mossar och kärr?

Svampar på död ved

När du vandrar genom skogen, lägg då märke till alla grova trädstammar som fallit till marken. De multar sakta och kommer med tiden brytas ner till jord, men dessförinnan tjänar de som livsmiljö för svampar, lavar, mossor och vedlevande insekter. Nordtagging, gräddporing, rosenticka och dvärgbägarlav är bara några exempel på arter som har hittats på Ramsojavrres kullfallna trädstammar.

Tretåig hackspett och spillkråka

Här och var i skogen syns spåren efter tretåig hackspett. Spårens syns som parallella band på trädstammar av gran, ibland sträcker de sig runt hela trädet och bildar karaktäristiska ringar runt stammen. Troligtvis uppstår ringarna när hackspetten letar efter sav att dricka. Spillkråkan – vår största hackspett – lever mest av myror. Hackhål långt ner på trädens stammar visar att den stora hackspettens varit i farten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2024

Storlek: 0,39 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 32 km NO Jokkmokk och ca 7 km V Urtimjaur. Reservatet nås söderifrån via en skogsväg från Urtimjaur. Från Urtimjaur, sväng norrut från väg 820. Efter ca 4 km, sväng söderut/vänster strax innan Muddusledens start vid Lijnávárre. Efter cirka 11,5 km passerar vägen den södra reservatsgränsen för att ta slut på en vändplats strax norrut.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss