Vinterberget

Reservatet består av två låga, skogklädda berg med gammelskog och små myrar. Här finns en rad ovanliga växter och djur. Skogen är lätt att vandra i så packa ryggsäcken och gör en utflykt hit!

Dött träd med lite snö på

Vinterberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Mellan de två låga topparna Abborrträskliden och Vinterberget rinner en liten bäck. I den gamla barrblandskog ser man tydliga spår efter en skogsbrand som ägde rum i mitten av 1800-talet. Det brann olika mycket i olika delar av skogen, vilket gör att den idag är en mosaik av olika bestånd. Det finns många lövträd i hela reservatet, mest björk men i sluttningarna även grova sälgar. I de delar som brann mest intensivt finns gott om död ved.  

Abborträskliden är täkt av granskog med många mycket gamla träd. På toppen, som ligger 535 meter över havet, finns också tallskog med lågvuxna tallar och många träd som brutits av snö och vind. Från toppen har man en fin utsikt ner över de sjöar som ligger i närheten, Gråträsket och Stor-Gäddträsket.  

I Vinterberget finns många arter som visar att skogen har stått orörd länge och har haft god tillgång på död ved. Exempel på såna arter är vedsvamparna ostticka, ullticka och blodticka. Reservatet har också ett rikt fågelliv, med tretåig hackspett, spillkråka, lavskrika och hönsfåglar som tjäder och järpe.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta 
  • vandra 
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Arvidsjaur/Piteå

Bildat år: 2010

Storlek: 1,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat