Vargön

Öns nordvästra udde, Koskäret är ett omtyckt utflyktsmål med sina flacka sandstränder och vackra utsikt. 

Skog

Skog på Vargön. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tillgänglighet

Koskäret, avsattes redan 1977 som naturvårdsområde för att alla skulle kunna njuta av naturen. De öppna sandfälten med sina kortvuxna, spärrgreniga tallar är ett naturskönt inslag i reservatet som lockar till besök. Området är ett omtyckt utflyktsmål och här finns anläggningar som brygga, raststuga och eldplats. Ett av torrdassen är anpassat för personer med funktionsvariationer som behov av rullstol. Till raststugan finns det en rullstolsramp.

Se information från Piteå kommun till höger på sidan för uthyrningsstugor och båttrafik.

Variationsrik natur

Naturreservatet ligger i Piteå inre skärgård och består till största delen av artrika barr-naturskogar. Skogarna skiftar mellan strandnära granurskogar och magrare gammeltallskogar högre upp på ön. Det finns även en stor variation av olika strandmiljöer och våtmarker.

Skogarna i reservatet är fulla av intressanta arter. Bland dessa märks arter som ostticka, lappticka, rynkskinn, rosenticka och harticka. Mer ovanliga fynd är arter som blackticka, gräddticka, sprickporing och kornig nållav. Här finns också många fåglar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld på anvisad plats
 • plocka bär och matsvamp
 • köra snöskoter efter skoterled på väl snötäckt mark. Stugägare får även köra närmaste väg från strand till egen stuga.
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Skoterled Skoterled
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 2007

Storlek: 15 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen, skötselavtal med Piteå kommun

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000