Rosfors bruk

Rosfors är en gammal bruksmiljö som ligger som en ljus, grönskande oas, omgiven av mörka barrskogar. Här kan du promenera genom odlingsmarker, alléer och skogar. För att underlätta för besökare finns en anlagd strövstig och cirka en kilometer lång ringväg. Lätt för även de minsta att ta sig runt.

Byggnad

Rosfors bruk. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Unik historik

I början av 1830-talet upptäcktes att det fanns järnmalm i berggrunden i Rosfors. År 1838 15 bönder och arbetare från bygden ett gruvbolag. I början tillverkade bruket enbart tackjärn. Med tiden tillkom gjuteri och mekanisk verkstad, så de kunde tillverka grytor, pannor, järnspisar med mera. En såg och en kvarn byggdes för att bruket skulle vara självförsörjande på trävaror och mjöl. Bruket drevs ända fram till 1940. Då förstördes sågverket och dammen vid ett ras. Masugnen har rekonstruerats men av hyttan, smedjan, kolhuset och sågen finns endast grunder och fundament kvar.

Ett levande odlingslandskap

Runt bruket fanns goda åker- och betesmarker som nyttjades till brukets djur. Än idag är dalgången ett levande odlingslandskap med betesmarker och slåttermarker. På odlingsmarkerna står ladorna samlade fyra och fyra. Grupperingen är ovanlig för länet.

Djur i Rosfors bruk under alla årstider

Miljön kring ån - åker, ängsmark och skog är rik på fåglar och växter. Storspoven flöjtar över odlingsmarken. Trastar, sångare och den purpurröda rosenfinken håller sångkör i trädkronorna. På våren blommar kabblekan. På vintern syns strömstaren dyka och fånga småkryp i det strömmande vattnet. I ån finns även chans att se både bäver och utter, eller åtminstone spåren av dem.

 

Ängsmark med hölador

Odlingslandskap i Rosfors Bruk. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld på anvisad plats
 • plocka bär och matsvamp
 • köra snöskoter på väl snötäckt mark
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller kulturminnen. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 1997

Storlek: 0,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat