Luobbalheden

Luobbalheden är en sandig hedmark där det växer en fin tallskog. Naturreservatet har även en rik flora av lavar.

Tallskog

Luobbalheden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det är ett lättillgängligt litet urskogsreservat med en bilväg som går rakt igenom området. Vandra gärna fritt och njut av trädens sus mellan bilarnas brus. Tallskogen är relativt gles, med spridda lågor, torrakor och hålträd. Skogen är ungefär 240 år gammal men eftersom marken är mager är det bara ett fåtal tallar som har riktigt grova dimensioner. Trädgrenarna draperas av tagellavar.  

I reservatet rinner en bäck, omgiven av en del äldre granar. Den med bra syn och tålamod kan här hitta knappnålslavar och knottrig blåslav. Detta är krävande arter som behöver gammal skog för att trivas.

Dvärgbägarlav

Dvärgbägarlav. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • elda, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 1997, reviderades 2009

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000