Lillflötuberget

Naturreservatet utgör ett variationsrikt och till stora delar urskogsartat område. Bergssluttningens frodiga vegetation står i skarp kontrast till omgivande magra tallhedar.

Tallskog

Lillflötuberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Välkommen till mysiga Lillflötubergets naturreservat. Det finns en vandringsstig som går i en slinga genom området. Den börjar vid informationsskylten vid vägen. Ibland syns markeringarna lite dåligt men de går att hitta. Runt den lilla tjärnen finns myrmark och frodigare skog. Här får du kliva fram bland frodiga örter, tjock mossa och nedfallna träd i den frodiga grönskan, innan stigen ger sig av brant uppåt. På hemvägen blir det åter mera lättvandrad terräng.

Skogen i bergssluttningen innehåller tallar som har överlevt minst tre bränder. Den sista branden härjade för cirka 70-100 år sedan och brandspår syns i form av kolade högstubbar och skador på trädstammarna. Den äldsta generationen av träd är omkring 300 år. Hålträd och torrträd är vanliga i sluttningen och skogen är endast svagt påverkad av skogsbruk.  

Liljekonvalj pryder marken på sommaren tillsammans med andra lågväxande örter.

Kolad stubbe i blandskog

En kolad stubbe som visar att det har brunnit i Lillflötuberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • elda
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 1997, reviderad 2009

Storlek: 0,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000