Halsören

Halsören är en låglänt, granskogsklädd ö som ligger cirka 12 kilometer nordost om Piteå vid Trundön. Ett vackert inslag på öns västra del är en glänta med enbuskar på klapperstenar omgiven av ståtliga granar.

Fåglar mot blå himmel

Fåglar över Halsören en sommardag. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet har förutsättningar att utvecklas till en värdefull livsmiljö för arter som är knutna till naturskogsmiljöer. Här trivs bland annat den fridlysta bottenviksmalörten.

I naturreservatet finns tre fiskarstugor, i östra respektive norra delen. På ön finns lämningar efter äldre fiskekulturer i form av en fiskelägestomt, gistgårdar och en båtlänning.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar  

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet.

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på ön eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 1997

Storlek: 0,4 kvadratkilometer, varav 0,1 utgörs av land.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000