Rissavaara

Rissavaara reser sig 526 meter över havet och är Pajala kommuns näst högsta berg. På berget växer en gammal, urskogsartad granskog.

Trädlåga i gammelskog

Rissavaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet ligger cirka 25 kilometer väster om Tärendö i västra delen av Pajala kommun. På grund av det kärva klimatet på berget är granskogen karg. Granarna är risiga, ganska lågvuxna och ofta topptorra. Mängden torrgranar är ovanligt stor och det finns även gott om grova liggande träd. Grova sälgar och knotiga gamla glasbjörkar finns här och där i den gamla granskogen. I reservatet finns även mer produktiv granskog som i sluttningen mot myren Nenäjänkkä samt längs bäckarna där det växer örtrika granskogar.

I reservatet förekommer en mängd skyddsvärda arter som är knutna till granurskogar. Många av arterna exempelvis rosenticka och knottrig blåslav finns också i iögonfallande stora mängder.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 4,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat