Rissavaara

Rissavaara reser sig 526 meter över havet och är Pajala kommuns näst högsta berg. Toppen av berget erbjuder en milsvid utsikt. På vägen upp kan du vandra genom riktiga gammelskogar som fått åldras ifred. Reservatet lämpar sig bäst för de som inte räds att gå i uppförsbacke och kittlas av tanken att nå en bergstopp. Besök gärna reservatet under hösten då bergen skiftar till höstfärger och du kan ducka de svidande insekterna. Välkommen! 

Gamla granar och grova, fallna trädstammar finns det gott om i Rissavaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Gamla granar och grova, fallna trädstammar finns det gott om i Rissavaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Kärvt läge

Naturreservatet ligger cirka 25 kilometer väster om Tärendö i västra delen av Pajala kommun. Det kärva klimatet på bergen gör att den nästintill orörda granskogen är karg, granarna är risiga, ganska lågvuxna och ofta torra i toppen. Här finns det gott om grova liggande lågor och här och var finns grova, gamla sälgar och knotiga glasbjörkar. Längre ned i sluttningarna blir det frodigare och marken täcks på sina ställen av örter.

Brandens framfart

På berget Rissahuornanen är marken hård och har ett tunt skikt av förna, något som tyder på att en hård brand dragit fram över berget, troligen för cirka 200–250 år sedan. Den äldsta generationens granar som pryder berget är riktiga överlevare. De har lyckats undkomma den senaste brandens lågor och har uppnått en respektabel ålder på 300 år.

Den sällsynta grenlaven finns det gott om i reservatets nordligaste delar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Den sällsynta grenlaven finns det gott om i reservatets nordligaste delar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Utvidgat år: 2020

Storlek: 12,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat