Puolamarova

Puolamarova, ett stort fristående 370 meter högt skogsberg. Berget har tillsammans med andra toppar i regionen stuckit upp ovanför Högsta kustlinjen bildat en skärgård under förra istiden.

Utsikt ut över Kalix älvdal. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Frédéric Forsmark

Frosten har satt sina spår

Större delen av berget är rösberg, det vill säga att frosten har vittrat sönder den och berggrunden består nu av lösa block. Uppe på bergsplatån hittar du häll- och blockrika marker där det växer gammal gles urskogsartad tallskog. Lägre delar av berget kläs av gammal barrblandskog med gott om tallar och granar med ålder av 300 år och mer. Här finns även riktigt gamla, plattkroniga tallar som började gro på Gustav Vasas tid!  

Och även branden

Puolamarova är påverkat av bränder och spår av detta ses i form av brandljud vilket är en skada på stammen, främst på tall. Det finns också på björk, något som är mer ovanligt. Kolade torrträd och högstubbar kan också ses. På två tallar noterades hela fyra brandljud och senaste branden som härjade i området inträffade år 1820.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är bland annat tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är bland annat inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala

Bildades: 2011

Storlek: 2,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat