Paljaslaki

På berget Paljaslaki växer gammal brandpräglad tallskog som utgör en oas för annars trängda arter i landskap som är kraftigt påverkat av storskaligt skogsbruk. 

Klapperstensfält

Paljaslaki. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet ligger på berget Paljaslaki som sträcker sig 391 meter över havet. Jordlagret är tunt och terrängen är kuperad där vissa partier består av stenblock. Skogen som växer i området är urskogsliknande gles tallskog och på hällmarkerna står det gamla knotiga tallar.  

Det har brunnit hårt över hela berget och spår efter bränderna syns i de gamla tallarna i form av dubbla brandljud, det vill säga flera skador på trädstammen. Branden har också lämnat många kolade naturstubbar efter sig, dessutom finns talrika brandspår i högstubbar och i lågor, liggande död ved. Vissa av tallarna som har överlevt bränder och skogsbruk har en ålder på över 400 år.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2005

Storlek: 1,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat