Nenävuoma

Naturreservatet Nenävuoma ligger i det myrrika landskapet mellan Pajala och Tärendö. Nästan hälften av området består av myrmark. Under sommarhalvåret är terrängen svårtillgänglig och på sina håll mycket blöt. Om du vill besöka området är vattentäta skor eller stövlar att rekommendera. Med det sagt kan Nenävuoma ändå vara värt besväret med sina rikkärr och gamla myrtallar.

Bäck omgiven av skog

Nenävuoma. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Artrika myrar

Myrar har höga naturvärden genom den stora variation av livsmiljöer och arter som finns där. Faktum är att många av de artrikaste miljöerna finns i våtmarker. Myrarna har även stor betydelse för omgivande markers vattenförhållande, lokalklimat och ekologi. De binder också organiska bekämpningsmedel och metaller. 

Gamla granar och torra tallar

Myrarna täcks på sina håll av gamla myrtallar med platta kronor och rikliga mängder döda tallar som fortfarande står upprätta och ger landskapet en gråaktig ton. Mellan myrarna står till största delen granskog med ett stort björkinslag och ibland tar björkarna över helt. Överlag är skogen mycket gammal, långsamt växande och även här fuktig eller sumpig. Här kan du stöta på träd som började gro i början av 1800-talet eller ännu tidigare. I de gamla gransumpskogarna är luftfuktigheten hög och det gör att arter som är känsliga för uttorkning trivs. På sina ställen är de gamla granarna helt draperade med hänglavar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2012, reviderat 2018

Storlek: cirka 25,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat