Naakakero

Reservatet utgörs av ett bergmassiv som är omgiven av marker där myrar är ett vanligt inslag.

Barrskog

Naakakero. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I området ingår massivets fem toppar och mellanliggande platåer. Topparna kläs till största delen av lågt vuxen gammal tallskog. Det finns dock en gles liten fjällbjörksliknande skog på Jäkälälakis övre östsluttning. Där är träden mycket korta, de når inte mer än 8 meters höjd trots att träden har en ålder på cirka 300 år. Krypande viden, asp och björk bidrar till att det ger känsla av att vara i fjällen. Längre ner i sluttningarna tätnar skogen något.

Det har brunnit flera gånger i reservatet och det syns många spår efter bränderna som har varit. Vissa tallar har skador på stammen av tre bränder men har ändå överlevt.
 

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 1998

Storlek: 3,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat