Kursuniskanmaa

Reservatet är mycket naturskönt med en av de finaste tallnaturskogar i regionen. 

gammelbarrskog

Kursuniskanmaa. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Kursuniskanmaa är mosaikartat med omväxlande blockmarker, sumpskogar och myrar. Skogen i naturreservatet består främst av tallskog, men här finns också granskogar och gransumpskogar.

Det har brunnit minst två gånger i reservatet och den senaste branden skedde cirka 1910. Spåren efter bränderna syns genom skador på trädstammarna och kolade stubbar. Gamla träd som har stått emot naturens krafter i över 400 år kan ses lite överallt i reservatet. Det finns gott om död ved av både tall och gran, något som utgör livsmiljö för många arter. Bland dessa finns de vedlevande svamparna rosenticka, lappticka och den sammetslika ulltickan.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2007

Storlek: 4,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat