Makkarajärvi

Det går en stig upp på berget Jomotusvaara och uppe på toppen av berget är utsikten över landskapet helt fantastisk.Vid norra delen av reservatet finns sedan tidigare en badplats. Både där och väster om reservatet finns rastplatser som inte tillhör Länsstyrelsen.

Skog och utsikt

Utsikt från Berget Jomotusvaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet är ett långsträckt skogsområde med flera rejäla branter i norra och i östra delen. På bergens sluttningar finns örtrika områden där den högresta torta växer tillsammans med skogsnäva, och frodiga bestånd av olika ormbunkar.  

Skogarna är påverkade av brand och skador på stammen syns både på tall samt björk. Tallar som har överlevt tidigare bränder har en ålder uppemot 250 år. Det finns gott om gamla grova aspar i skogen, träden har växt upp efter brand. Gran är dock det vanligaste trädet på de lägre höjderna. På de högre belägna delarna växer en barrblandskog. På marken finns det mest av blåbärsris men lågväxta örter tar över i vissa delar.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Tänk på att det inte är tillåtet att:

• köra vattenskoter
• skada växt- och djurliv

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2010

Storlek: 7,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat