Kitinvaara

Kitinvaara är ett reservat där det finns få spår av människan. Det finns gott om både lövträd och gamla barrträd som har lyckats överleva forna skogsbränder. Dessa värdefulla träd lockar till sig sällsynta arter som trivs i sådana miljöer.

Skog

Kitinvaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet består främst av berget Vuolikkalanvinsa men även andra bergssluttningar sträcker sig in i området. Högsta toppen i reservatet är cirka 300 meter över havet.

I området växer det barrskog men med det finns även gott om lövträd. Att det finns bra med lövträd beror på att det tidigare har brunnit i reservatet. Detta syns också genom att det står brandsotade stubbar lite varstans. Området är mycket litet påverkat vilket är en av anledningarna till dess höga naturvärde. Det finns gott om gamla liggande och stående döda träd, något som många arter är beroende av.

Några av de arter som har hittats i området är lunglav med sin intensivt gröna färg som växer på gamla lövträd. Fläckporing är en vedsvamp som växer på döda tallar och det är en art som signalerar att skogen har höga naturvärden.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• vandra
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• göra upp en mindre eld
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Övertorneå    

Bildat år: 2011    

Storlek: 3,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen  

Skyddsform: Naturreservat