Hirvivaara

Brandpåverkad skog växer i reservatet, barrträd är vanligast men det finns även gott om lövträd. Det är en kombination som många arter uppskattar. 

Skog

Vy från Hirvivaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Strandlinje

Hirvivaara höjer sig över högsta kustlinjen. Att sluttningarna en gång i tiden har utgjort en strandlinje syns tydligt i den storblockiga, svallade branten längs med vägen i väster.

Artrik skog

Skogen på Hirvivaara domineras av gran och tall men här finns också rikligt med lövträd, framförallt vårtbjörk och asp. Det mesta av skogen har vuxit upp efter en hårdare brand för cirka 150 år sedan men en del träd överlevde branden och står kvar än idag. Det finns gott om grova gamla tallar som har dött och fallit till marken. I området har flera sällsynta arter hittats, som till exempel reliktbock och dvärgbägarlav på tall och stiftgelélav på asp. 

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2009

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat