Märkbergen

Reservatet består av två toppar. Uppe på Stora Märkbergets topp är det en härlig utsikt ut över landskapet.

Hällmarker och döda stående träd

Hällmarker i Märkbergen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet är ett större sammanhängande område som består av Stora och Östra Märkberget. Stora Märkbergets topp reser sig 274 meter över havet och går du hit upp bjuds du på en storslagen utsikt. I området finns även steniga partier med inslag av hällar samt en örtrik mindre ravin.

I Märkbergen finns en härlig, urskogsliknande skog med både tall och gran. Skogen har tidigare brunnit och du kan än idag hitta brandsotade stubbar och träd med spår efter brandskador, så kallade brandljud. Bland granarna växer mycket lövträd, framförallt asp. Flera av asparna är gamla och grova. De här träden är mycket värdefulla ur naturvårdssynpunkt eftersom en mängd arter är knutna till dem. Främst handlar det om vedlevande insekter, lavar och svampar men även fåglar som hackspett letar gärna efter mat i de döende träden.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 2009

Storlek: 3,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat