Brändknösarna

Här finns en fin gammal tallskog där du överallt kan se spår efter äldre tiders skogsbränder i form av brandskadade träd. Här finns flera arter som är knutna till gamla skogar. En av dem är den lilla, sällsynta vedsvampen ostticka.

Sjö omgiven av skog

Brändknösarna. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet består huvudsakligen av urskogslik tallskog som blivit tydligt påverkad av skogsbrand. Här finns tallar som är uppåt 250 år gamla och har spår efter två bränder som ägde rum under mitten och slutet av 1800-talet. Områdets västra del består av en barrblandskog med lövrika partier med vårtbjörk, asp och sälg. Denna sammansättning av olika urskogsartade miljöer är mycket värdefull och kan fungera som ett kärnområde för den biologiska mångfalden i landskapet. I reservatet finns flera ovanliga arter, som vedsvamparna ostticka och rynkskinn och den vackert gröna lunglaven.

Reservatet innefattar också två sjöar. Furuträsket i söder upptar en stor del av reservatet och i nordväst ligger den mindre Märkbergstjärnen.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Text

Serviceinformation

  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga

Kontakt

Frågor om naturreservat eller nationalparker


Fakta

Kommun: Överkalix

Bildades: 2009

Storlek: 1,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat