Småskärens klippor

Reservatet utgörs av tio obebyggda öar och hällar söder och öster om ön Småskär. Här finns ett rikt fågelliv med bland annat ejder, grågås och tobisgrissla.

Grågäss i vatten

Grågäss. Foto: Kenneth Johansson

På ön Klippan finns spår efter ett forntida fiskeläge i form av bland annat tomtning, husgrund, och gistgård – stenrösen där torkställningar för näten stod.

På Småskärens klippor växer enstaka låga lövträd. Bland annat kan du få syn på grå sälg. Den trivs framförallt trivs i fjällskog men den växer också ibland här i skärgårdens yttersta delar.

Den natursköna ön Klippan är den största ön i reservatet. Här finns uppemot 50 olika växtarte. En av dem är stensöta, som växer i sprickorna på hällmarkerna.
 
De låga grunden är även populära tillhåll för gråsäl. Månshällorna och Bjässhällan anses vara de gråsäl rikaste hällorna i Luleå skärgård.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar
Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet.

Det är inte tillåtet köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

På vissa öar råder landstigningsförbud under period med öppet vatten. Det är även förbjudet att uppehålla sig inom 200 meter från öarna.

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1997

Storlek: 10,3 kvadratkilometer, varav 0,12 är land.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat