Ormberget-Hertsölandet

Till det här kommunala naturreservatet kan du ta bussen från Luleå centrum.

I reservatet ingår stora delar av Hertsölandet och en del av friluftsområdet Ormberget. För besökare finns vandringsleder med information, eldplatser och vindskydd. I Hertsöträsket kan man fiska med fiskekort.

En informationsskylt i snöigt landskap med skog bakom.

En av lederna i Ormberget-Hertsölandet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Här kan du vandra i lugna, fridfulla skogsmarker. I mitten av reservatet ligger sjön Hertsöträsket. Sommar som vinter söker sig många hit för att fiska.

Här njuter inte bara människor utan skogarna och myrarna är viktiga för många arter som behöver gammal skog och skyddad natur för att överleva. Den som letar noga kan hitta flera sällsynta vedsvampar och lavar som till exempel ostticka, lappticka lunglav och aspgelelav. På myrarna växer bland annat gräsull och finnmyrten.

För den fågelintresserade ger markerna möjlighet att möta skogens fåglar ofta sedda är större hackspett, spillkråka, gråspett och mindre hackspett. På myrarna häckar våtmarksfåglar som smålom och gluttsnäppa.

Området är lättillgängligt och räcker till många upptäcktsfärder på vandringsvänliga stigar.

en svart hackspett med rött på huvudet.

Spillkråkan är en av gammelskogens fåglar som trivs i Ormberget-Hertsölandets gammelskogar. Foto: Kenneth Johansson

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld på anvisad plats
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller motortrafiken i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Toalett Toalett
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Skidled Skidled
 • Skoterled Skoterled
 • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2009


Storlek: 21,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Luleå kommun

Skyddsform: Naturreservat