Lappön

I Lappöns urskogsliknande blandskogar finns många skyddsvärda arter, bland annat olika tickor. Lappön har fått sin namn efter samerna som brukade komma dit med renar under vintern.

gulvit vedsvamp på liggande träd

Osticka. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På Lappöns västra sida reser sig Renmålaberget cirka 30 meter över havet. Spännande gammelskog omsluter berget i alla riktningar. Här finns också klapperstensfält där renlaven är tjock och frodig. Även vedsvampar som rosenticka, ostticka, ullticka och lappticka kan du göra bekantskap med i skogarna.

I mitten av ön ser vi ängar och slåtterkojor som visar spår av slåtter i gamla tider. Vid Lappöns strand finns klippor och sandstränder som vid rätt vind är fina besöksmål.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att:

  • köra snöskoter på ön
  • elda
  • tälta
  • skada växt- och djurliv

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1995

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000