Långöhällorna

Fyra blockrika och låglänta skär omgivna av grunda vatten. Skären anses vara en av de mer skyddsvärda fågellokalerna i Luleå södra skärgård.

Grågäss i vattnet

Grågäss. Foto: Kenneth Johansson

Öarna är ett fågelparadis för häckande fåglar och här finns gott om fåglar bland annat grågäss, änder, roskarl och tobisgrisslor. Det här är öar, där människan gör bäst i att hålla sig på avstånd. Mycket kan förstöras av ägg och ungar vid ett ovarsamt besök.

Öarna är trädlösa, förutom enstaka lågväxta lövträd.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

På Höghällan råder landstigningsförbud mellan 1 maj och 31 juli. Det är även förbjudet att uppehålla sig inom 200 meter från öarna.

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1997

Storlek: 1 kvadratkilometer, varav 0,04 utgörs av land.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat