Båtöfjärden

Naturreservatet Båtöfjärdens tre öar är värdefulla fristäder för skärgårdens växter och djur. Öarna domineras av vågspolade hällmarker och klapperstensfält - ett resultat av landhöjningen.

Växt på strand

Strandglim. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I reservatet finns ett antal skytteskåror som använts vid säljakt och många gistgårdsrösen som vittnar om gamla fiskelägen.

I naturreservatet ingår Stora och Lilla Båtöklippan samt Hällhamnsklippan. Vegetationen på Båtöklipporna har ett stort inslag av enbuskar och hedartade områden. Längre in på Stora Båtöklippan växer dock tallskog.

Hällhamnsklippan är blockrik och glest bevuxen med buskar och lågväxta lövträd. Ön har en brant sydsida och bland de stora stenarna på stranden kan man se tobisgrisslor.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1997

Storlek: 9,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000