Bälingeberget

Att Bälingeberget är ett av Luleås populäraste utflyktsmål är inte så konstigt.

Det ligger nära centrala Luleå och är lättillgängligt för de flesta. Har du inte vandrat upp på det 139 meter höga berget än - gör det! Från toppen har du en vacker utsikt över Luleälvens levande landskap.

Skidåkare i en snöig skog.

Skidåkning på Bälingeberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det finns en informationstavla och ett dass vid parkeringsplatsen och härifrån går en stig upp på berget. Längre upp delar stigen upp sig i olika slingor. Uppe på berget finns det en rastplats med två eldstäder. Vid några av de andra stigarna finns det några mindre eldplatser. Ladda gärna ner Norrbottens Naturkarta i din mobil för att se alla stigar och anordningar i området.

Det var en gång för 10 000 år sen…

Då smälte den massiva inlandsisen och ett hav bredde ut sig. Havsytan var 230 meter högre än idag, och nådde ända till Vuollerim. Med tiden lättade trycket på jordskorpan och landmassorna började stiga upp ur havet. Bälingeberget var en ö i dåtidens skärgård. Årtusendena passerade och ön växte, samtidigt som den nöttes av havets vågor. Än idag syns det att berget har utsatts för havsstormar. Kalspolade hällar och vidsträckta fält av klappersten och svallgrus skvallrar om bergets ursprung. Här finns också strandvallar och grottor som har formats av havet.

Eldstad med bänkar

En av grillplatserna på toppen av Bälingeberget.

Ett klapperstensfält.

Klapperstensfältet på Bälingeberget är vidsträckt. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Växter på berget

På berget har 217 arter kärlväxter hittats. Bergets hjässa kläds av hällmarkstallar. De trevar sig fram med sina rötter för att få fäste där det knappt finns någon jord. Flera av tallarna har överlevt 400 vintrar och hör till reservatets veteraner.

På klapperstensfälten är det svårt för de flesta växter att överleva, men det finns de som klarar sig bra: snölav, islandslav och hela världskartor av grön kartlav växer på stenarna. Längre ner på sluttningarna växer gran och vårtbjörk. På marken finns gott om blåbärsris och där det finns bördigare jord frodas gamla granar och resliga aspar.

Arternas fristad

Efter en lång vinter vaknar reservatet till liv igen på våren. Knoppar spricker och hägg, tibast och liljekonvalj blommar i vitt och lila. Det är gott om fallna trädstammar och död ved i skogen. Här festas det dag som natt när både insekter och svampar kalasar på sin favoritmat. För reservatets kräsnare invånare: ullticka, liten aspgelélav och stiftgelélav, är Bälingeberget en fristad.

Livat i holken

För besökare känns Bälingeberget som ett vildmarksområde, men du är aldrig ensam. Skogsfåglar kan bullra upp framför dig och en järpe kan sitta och vissla på en grankvist. I en skogsdunge kan en älgko med kalv stå och beta. Vandrar du fram i nysnö avslöjar spåren att både ekorre, skogshare och mård trivs i gammelskogen. På vårvintern hoar ugglor och sparvugglan flyttar in i spillkråkans efterlämnade bohål. Och vårmorgnar ljuder småfågelsången från bofinkar, lövsångare, rödstjärtar, flugsnappare och trastar. Välkommen ut i markerna och bli ett med naturen!

Tibast

Tibast har vackert röda men giftiga bär. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

• tälta
• vandra
• elda på anvisad plats
• plocka bär och matsvamp
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att köra snöskoter i området eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig
  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1967, reviderad 2004

Storlek: 2,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat