Stordalen

I Stordalens småsjöar och myrmarker finns ett rikt fågelliv med en del sällsynta arter. Området är av mycket stort vetenskapligt intresse för internationell forskning.

Sjöar och myrmarker

Flygfoto över Stordalens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På snöfattiga myrar i området är det permafrost, vilket innebär att jorden är frusen året om. Där kan man se så kallade palsar, bruna kullar av frusen torv som tryckts upp ur marken.  

Fågelfaunan i området är rik och arter som har noterats är bland annat jorduggla, fjällvråk, vinterhämpling, dubbelbeckasin, dvärgsparv och den i Sverige mycket sällsynta nordsångaren.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på leder
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Under vintern får man göra upp eld var man vill, men på sommaren är det bara tillåtet nära vatten. Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Skoterled Skoterled
  • Stig Stig

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 1980

Storlek: 11 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000