Masugnsbyn

På gränsen mellan Kiruna och Pajala ligger Masugnsbyn. Det är ett populärt utflyktsmål som passar hela familjen. Här finns bland annat parkeringsplats, stigar, grillplats och dass. Trapporna tar dig ner i den djupa kanjonen, som är reservatets stora attraktion.

Trapp ned till ravinen

En trapp tar dig ner till ravinen där du kan vandra längs Rautijokk, omgiven av frodig grönska och 50 meter höga klippbranter. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Ravinen har skapats av strida isälvar som rann här när den senaste inlandsisen smälte bort. Nu rinner den lilla bäcken Rautajoki på botten av kanjonen. Längs den vandrar du i en frodig växtlighet med bland annat polargullpudra, tibast och röd trolldruva. Bästa tiden att besöka reservatet? Kanske på våren när snön smält, våren börjar blomma och solljuset lockar fåglarna till sång.

Vad är en kursudal?

På svenska finns inget bra ord för en dalgång som är djupt nedskuren i berget - canyon på engelska, gorsa på samiska, och kursu på finska. Rautajokis kursudal är inte den största men en av de mest tillgängliga i Norrbotten. Det började med att vattenmassor från den smältande inlandsisen nötte en skåra i berget. Troligen har det krävts flera istider för att skapa en djup kursudal. Inlandsisen kan ha dämt upp stora mängder vatten, som störtat utför berget under en kort period.

Poppis bland fåglar och växter

Rautajokis canyon är vacker och dramatisk och det är mäktigt att blicka upp mot dalsidorna med sina 50 meter höga klippstup. Om försommaren blommar häggen som tillsammans med midsommarblomster, älgört och strandveronika bidrar till blomsterprakten.

Varför namnet Masugnsbyn?

I Masugnsbyn upptäcktes järn- och kopparmalm på 1600-talet, malmen började brytas och en masugn byggdes. Masugnsbyns järnmalmsgruva var faktiskt Norrbottens första. Järnhanteringen var inte särskilt lönsam, i början av 1800-talet upphörde den helt. Under 1900-talet bröts en annan bergart, dolomit. Dolomiten - en magnesiumrik kalksten - användes vid framställning av tegel och tackjärn. Dolomiten går i dag i den västra delen av naturreservatet. Här hittar man de kalkgynnade växterna fjällsippa och fjällgentiana.

Lekande lätt

Masugnsbyn är lättillgängligt med flera anordningar för besökare. Parkera bilen på den stora parkeringsplatsen, informationstavlan lär dig mer om naturen i området och du kan beundra kursudalen från utsiktsplattformen. Vandra på de iordningställda stigarna, ge dig ut på en svindlande färd nerför trapporna mot kursudalens botten. Fikasugen? Ät din matsäck vid reservatets rastplats.

Tillgänglighetsanpassad led

En tillgänglighetsanpassad led tar dig fram till en utsiktsplattform över ravinen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld på anvisad plats
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att köra snöskoter i reservatet eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  


Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kiruna/Pajala

Bildat år: 1980, 2009

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000