Alajaure

Alajaure är ett svårtillgängligt och värdefullt naturområde på gränsen mellan skog och fjäll. Området har ett rikt fågelliv. Det beror dels på områdets orördhet, dels på att här finns både fjäll- och skogsarter.

Älg

Älg. Foto: Gert Olsson/Johnér

Växtligheten varierar från gammelskog med tall och gran i öster, till ren fjällbjörkskog i nordväst. Även floran och geologin i området är varierande. På de tundraliknande myrmarkerna blåser snötäcket lätt bort och det bildas permafrost – ständig tjäle – i jorden. Där kan man se bruna kullar av frusen torv, så kallade palsar, sticka upp ur marken.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark på markerade leder
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Under vintern får man göra upp eld var man vill, men på sommaren är det bara tillåtet nära vatten. Viss begränsning finns för jakten i området, se reservatsbeslutet för detaljer.

Serviceinformation

  • Skoterled Skoterled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 1980

Storlek: 170 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000