Abisko naturvetenskapliga station

Området är ett litet naturreservat kring Abisko naturvetenskapliga station som är avsatt för forskning.

informationsskylt vid sjö med fjällbjörkskog intil

Naturreservatet Abisko naturvetenskapliga station ligger vid Torneträsk, öster om Abisko nationalpark. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet består till största delen av björkklädd hedmark. Mot gränsen till Abisko nationalpark övergår vegetationen till ängsbjörkskog. På den del av området som vetter ner mot Torneträsk finns ett par våtmarksområden.  

Syftet med forskningsstationen är att ge svenska och utländska forskare möjligheten att utföra vetenskapligt arbete i den speciella miljö som omger stationen. Respektera att vissa delar av området kan ha tillträdesförbud på grund av den forskning som utförs där. Genom att hålla dig till befintliga vägar och stigar bidrar du som besökare till att bevara naturen och vara aktsam om de experiment som pågår.

Föreskrifter

Eftersom naturreservatet ät avsatt för forskning är föreskrifterna anpassade därefter. Det är till exempel inte tillåtet att:

  • beträda områden som är avlysta för forskning.
  • att köra snöskoter i reservatet.

Alla föreskrifter finns att läsa i reservatsbeslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 1982

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat