Trutskär

Naturreservatet omfattar hela ön Trutskär utom den nordvästra, stugbebyggda stranden. Dessutom ingår ett par närliggande rev öster om ön.

Hav med skogklädd ö

Trutskär. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen är inte påverkad av modernt skogsbruk men folk har tagit ved för husbehov. I mitten av öns södra del hittar du den finaste skogen. På östra sidan fälldes ett stort antal träd av en stor storm 1982 och här växer nu lövsly.  

I närheten av reservatet går det stråk av rik kalkberggrund. Kalk i berget ger ofta upphov till kalkrika jordarter och därmed en rik flora. På Trutskär förekommer bland annat den sällsynta strandvivan. Berggrunden går i dagen på öns sydvästra hörn, där det finns hällar och blockmark.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 1997

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000