Svarthällberget

Svarthällbergets naturreservat ligger vackert vid Bottenvikens kant. Naturreservatet är mest känt för sin blomsterrikedom. Det är den kalkrika berggrunden som gör att vissa växer trivs här.

Stor låsbräken

Stor låsbräken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Sture Westerberg

En av dessa arter är den utrotningshotade stor låsbräken. Här finns även vanlig låsbräken, topplåsbräken och nordlåsbräken. Längs kalkstråken kan man se områden av liljekonvaljer.

Skogen på berget består mest av gran men med en hel del lövträd. På klipporna växer flera arter av ormbunkar. Här finns också artrika våtmarker.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att köra snöskoter i området eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 1995

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat