Revelberget

Revelberget höjer sig över omgivningen och erbjuder besökaren milsvida vyer i alla riktningar. Bortsett från klapperstensfälten är terrängen lättvandrad och landskapet inbjudande med hällområden och öppna och torra tallskogar. Från närmaste väg är det ungefär en kilometer att gå till reservatet. Reservatet kan besökas året runt.

Klapperstensfät

Ett av Revelbergets imponerande klapperstensfält. Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen Norrbotten

Kargt landskap

Revelberget är ett stort platåberg beläget cirka fem kilometer söder om Morjärv i Kalix kommun. Berget är 165 meter högt och ett av de allra finaste exemplen på kraftigt svallade berg i kustregionen. Det finns vidsträckta klapperstensfält med tydliga strandvallar, trädbevuxna hällmarker och även om det växer träd på berget ger det intryck av att vara ett torrt och kargt stenlandskap. Landskapet är tydligt format efter havsvågorna som nådde ända upp hit en gång i tiden.

Gammeltallarnas hemviste

Tallskog växer både som en bård runt berget och dessutom i smala skogsflikar mellan hällarna och klapperfälten. I skogskanterna finns här och där mycket gamla och knotiga tallar. Några av dem har stått här ända sedan 1500-talet!

Brandhärjat

Vid småmyrar och i fuktigare områden finns björk, asp och sälg. Det finns björkar som är över 200 år. De har lyckats överleva de bränder som har härjat i reservatet under den tiden. Många tallar bär spår av bränder i sin bark. Skadorna kallas brandljud och är ofta V-formade och invallade med bark. Här på Revelberget kan du hitta upp till tre brandljud på ett och samma träd som fortfarande lever. Det är något som du inte påträffar allt för ofta.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp en mindre eld
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 2012

Storlek: 3,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat