Orrskärsrevet

Naturreservatet ligger i den södra delen av Siknäsfjärden och utgörs av de två närliggande fågelrika öarna Orrskärsrevet och Orrskärsgrundet.

Ö med stenar, gräs och några träd

Orrskärsrevet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Orrrskärsrevet är ett flackt skär med blockiga stränder. På skäret häckar bland annat en större koloni fisktärnor, dvärgmås och grågås.  

Orrskärsgrundet är en vacker, låglänt ö där vegetationen är påverkad av betesdjur. Hela den centrala delen är öppen förutom en del kraftiga enbuskar och enstaka granar med breda kronor. Fältskiktet är örtrikt och domineras i stora delar av strandveronika. Här finns också norrlandsviol, blåklocka, rölleka, ängssyra, åkerbär, skogskovall och smörblomma.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

På ön Orrskärsrevet råder landstigningsförbud mellan 1 maj och 31 juli. Det är även förbjudet att uppehålla sig inom 200 meter från ön.

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 1997

Storlek: 0,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat