Moån

Moån är ett cirka 13 kilometer långt vattendrag som rinner från Bodträsket och mynnar ut i Korpikån, som i sin tur är ett biflöde till Sangisälven. 

Å omgiven av skog

Moån. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

 Naturreservatet Moån sträcker sig över en drygt två kilometer lång forsrik sträcka av ån. Lövskogen närmast ån översvämmas ofta och har därför en rik växtlighet med arter som liljekonvalj, ormbär, kärrviol och strutbräken.  

Det är framför allt artrikedomen under vattenytan som gör området skyddsvärt. Moån är ett av de mest artrika vattendrag som undersökts i norra Sverige. Här finns gott om bottenlevande djur som kräver god vattenkvalité för att överleva. Fiskarter som harr, gädda, abborre, öring och lake lockar sportfiskare till ån. Den omgivande skogen är viktig för att skugga och skydda vattendraget.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 2005

Storlek: 0,4 kvadratkilometer

Föraltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat