Mellanlandet

Mellanlandet är ett flackt område med en mosaik av barrurskog, sumpskog och myr. 

Gammelskog

Mellanlandet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I området finns mycket fin gammal tallurskog och barrblandurskog. Här finner du för en urskog typiska saker så som träd med hög ålder och gott om döda träd. I landskapet går du bland stående döda granar och tallar och fallna granlågor. I sådana miljöer trivs sällsynta insekter som är beroende av just dessa saker.  

På den liggande granen växer flera ovanliga vedsvampar som är beroende av död ved och sällsynta i det brukade landskapet. Till exempel gräddtickan som växer på fuktiga ställen i sump- och blåbärsgranskog med lång kontinuitet av döda träd. Även den vackert rosenfärgade rosentickan och rynkskinn som trivs i olikåldriga, örtrika, under lång tid orörda barrskogar finns här.  

På en vandring i Mellanlandet kan du även få chansen att höra den tretåiga hackspettens trumvirvel.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:
• vandra
• tälta
• göra upp eld
• plocka bär och matsvamp
• köra snöskoter på väl snötäckt mark
• fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 2012

Storlek: 4,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat