Massan

Den låglänta och flacka moränön Massan ligger i Kalix innerskärgård. Massan är obebyggd och hyser ett rikt fågelliv med häckande grågås, trut och fisktärna.

Hönsbär

Hönsbär. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen på Massan består av vårtbjörk med inslag av enstaka klenare granar, tallar och gråalar. Mot stränderna står snår av björk, rönn och vide. Sydöstra delen utgörs av en långsträckt stenstrand som övergår i en bred och blockrik revel. Reveln är trädlös men bär ett skikt av buskar av pors och viden.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra snöskoter på ön. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Serviceinformation

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 1997

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000